960x90页头通栏广告出租

-『特摄联盟』-时代的终结与开始!

 找回密码
 註冊帳號

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

960X90广告位出租 欢迎光临爱夏屋
就近期论坛多次被爆的提醒: 中国特摄联盟广告招租 新人/不能发帖/用户组自由人的来看看:
查看: 1693|回复: 11
收起左侧

[新闻] 全香港玩具店地址

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-3-11 22:02:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
250x250帖内广告出租
小弟在香港的一个扭蛋论坛找到的!但不知之前有无人发过也不知这些玩具店执左(倒闭)未!希望呢贴可以帮到大家去香港买玩具啦!记得买左番来同大家分享!如有缺漏请大家一齐补上!
) R# x; L3 |8 q* N6 K港岛区   m( L0 ^$ y% y+ Z5 x% z6 b" U
& J2 y$ `9 H1 x1 b" ^; x
湾仔
4 T% T# [3 o8 ?( z$ k鸿发模型:
/ w/ I$ G  t8 |) q7 L" x* w湾仔英皇中心地下G09 ( F2 a0 k/ a- h& k9 \1 u

& D( q& e: R; g7 }2 Q9 _金辉玩具 $ N% U6 H, U! s
湾仔太源街8号地下(湾仔地铁A3出口对面) 电话: 9279 2286
- b7 X/ l* ]) ^+ k% x3 }
) {( j4 w5 L. X" j" c& Q日昇玩具店
0 W- o+ D1 \% S8 ?湾仔太源街18号(湾仔地铁A3出口对面) 电话: 2893 1600 2 i7 T, R. w) C8 U; s0 _  K4 F3 R
8 g' e' t, _' Z/ d
鸿兴玩具店
; _3 P. G/ d) y9 Z% a  t: O$ k" h湾仔太源街19号C铺地下 电话: 2891 4739
$ s$ k8 s) C' ?  z1 k3 ]: z5 T/ |9 }3 y- x+ E
瀛潮港 0 O6 H) U( E/ r( N9 t6 |! d
香港湾仔东方188商场 一楼
) s  V* B3 O. Q2 i0 R) `1 z8 }+ T4 R# T  ^/ p4 J0 X
光子力
8 w" P9 L0 K$ S3 U, x香港湾仔东方188商场一楼165铺 电话: 6201 4567   g. e8 F  D' G* O, U* v7 S

$ _% p2 s5 m8 v) t2 a9 }千忆店
# [6 M( w! V1 {) ]+ b* p香港湾仔东方188商场3楼 ; |: \* L: a5 s) r  ^! W" e

0 ]7 e" b; Y. d' S: D* G7 @9 V# |
8 I& D" c+ m, b! j: f0 y" d  O/ c$ i5 v9 Q& i& Y8 a. d
铜锣湾
1 Y! p. |) J: e, J/ C$ k人形会馆:
; m. I0 L1 c3 |: B3 n" c* t铜锣湾糖街铜锣湾中心1/F / G" V1 ^) g4 A2 O3 ?$ x
有日版手办、蛋蛋、少量动漫精品 $ Q* ]- \3 i# T& Q3 o1 ?
# H# f1 ^" d) h; _5 D
环球模型(分店) " q0 j( F' ^, D( r, S/ ]; g
铜锣湾皇室堡2楼H舖 ) _7 G; S8 Q6 w% ]. p( {

& \, v1 b3 v" g" @; f" @# XSOGO祟光" G  j& a) e) v/ Q, }
香港岛铜锣湾轩尼诗道555号6楼(玩具部)
" \  ~8 [$ ~! V8 l7 }6 Zhttp://www.sogo.com.hk
8 d0 P1 H( [/ ?) b" H5 h
8 _: i- _' b2 |. j+ n
6 f! X' {- g- W. T- u+ f0 h) I# P! c' |, G3 D2 s- `( `! `
玩具跳蚤+ i* ]0 g+ D( V0 l6 S: T( d
香港岛铜锣湾糖街3号铜锣湾商业中心16楼2 l% w' v) T- v9 q
电        话 :2882 68504 J7 |8 H% V0 v/ \
; X7 ^2 Q/ \& w' f, Z
宇宙船 animate cb
- z0 X7 v+ H- T# D% C) J) H香港岛铜锣湾糖街15-23号铜锣湾中心地库B9. ~/ N! R4 \% C  e/ _
电        话 :2882 8308
" w6 P- U* _  l. X: K/ j' O, |/ W! O( Z4 y* ~* z
) Q+ n% ~" w3 Q* h) R& ]

- G( i, I+ {7 ?4 M9 r鱼涌
5 G  p* _# z* R6 s: B0 m日通动画廊 * w% A- O' J; m* P
香港鱼涌康怡广场北座一楼F30-31舖(太古地铁站A2出口) 电话: 2560 5806
& n) _6 v7 u) g# b8 yhttp://www.toyshotline.com.hk/chinese/ 3 i9 W5 \. C3 n% O  }9 I& t8 ]
: Q" B0 k: D. ^1 a7 P
# B4 N: }- e7 G5 L. B
活米村
! q. C8 d1 h% [! `  chttp://hmtoys.hkmtg.com/
9 N2 I' `2 `' K/ m3 b. F, e天后英皇道14号侨兴大厦1楼1号【天后地铁站 A1出口】
8 ~& d/ J1 x# B+ U) x$ y8 ]+ |http://hmtoys.hkmtg.com/  N# b, }# K2 I" [; F! ?* x
电        话 :2979 4900
- R7 p$ P# ]+ b  s+ T
1 f0 O; U. A9 {6 R+ _9 Z/ p+ C( o, V模型店
) p/ x# l9 a; h+ u3 I# t天后英皇道14号侨兴大厦1楼16及17号【天后地铁站 A1出口】
" X: s- {! {+ j& Q
3 f* S1 O7 O% k( K9 t8 \: p6 _( o$ D/ x1 ?
. B9 q+ H# `" B( G( A巴士集中营
; `. F% w4 Z+ }3 g( R+ J香港天后电气道118号地下E舖
- @6 A7 j; r2 X3 }6 y+ H
" U) x: e% v6 j4 v果子园( \& v6 b2 Q: T
天后英皇道14号侨兴大厦1楼16及17号【天后地铁站 A1出口】2 v% |' H, Z; ^7 B1 @/ @

- a1 ]! w8 C, Z6 B% z- q9 T巴士集中营' j& D( V' `7 s
香港岛天后电气道118号地下. ~3 A+ q2 z1 r- G* u2 I- Y, I
电        话 :2515 93831 b% J4 u6 C/ N9 D0 s

8 C+ E4 |( h3 u' O
7 H. E0 o2 x1 {" t; u3 s6 Q游乐谷9 |7 @3 @& M8 f3 E
http://www.funnyvalley.com/
9 F6 X/ N% [- Y7 D; }香港仔南宁街6-12号香港仔中心第五期一楼1B号
3 v7 X# L- p7 J" R$ j- q电        话 :2552 2770/ @4 I' F8 K4 i* Z, t
+ ^7 E8 S- @  g+ C
, _& H7 F, p" ?6 J* K; K
ZERO HOBBY- E( m& p3 C: d
柴湾永利中心地库C 1
" n! r9 B' U; Y* s& d4 H九龙区
5 T5 w. ^) [( q3 Z( p3 e8 S* ^4 E7 q) Z% ]/ q. K
牛头角 $ F1 n8 x  D5 l( ~# L0 `
99商店:
1 Q( y: p+ P! Z9 s8 X/ _  ]牛头角下村9座9号99商店  
, f! \/ c, j7 M: r百利达:8 w% A) R  \* G/ t8 i4 R  Z4 J
牛头角定安街122-110(永明楼地舖)
; g0 X+ P/ S/ u7 h8 E' f% t; S1 H0 a0 q( I! V; O
九龙湾
& K( z+ H6 g- k  x) c星辉: 8 N" v% D1 f2 V4 `! `0 _1 {
九龙湾淘大商场2楼 6 M0 `9 l+ }- H" {0 N& R
各类模型,sic,gundam fix,蛋蛋等,价钱属于海鲜价,新货首日平,第日加,再加,加到没人买就会减
7 E3 `" l3 R; q* ^/ Q0 A. }! V% ^
玻璃街) c+ f9 F8 L; f7 z$ G" x5 U
九龙湾淘大商场二楼S61A号铺
9 J4 k0 D& l8 y& J' |2 M
2 G  g( ]2 J  T- i: o观塘
' M* O) ^% b3 r4 C伟利: . @& O: A8 m. P
观塘仁爱围(101巴士站附近) ' i3 P7 G& ^( H1 [
各类模型,sic,gundam fix,少量蛋蛋,军事模型,摇控车,气电枪,上色工具等等,价钱属于正常价
/ @2 @0 W0 L$ T/ Z9 v, T% m2 Y2 W9 p, S0 q$ e2 E% Y3 x1 X+ |  H
动画干线
  Q* U7 o0 |, O6 j观塘牛头角道300-302号裕民商场.
$ E* J+ n2 H! I, ?
# ^9 q0 h2 p5 B: Q1 `熊本模型 6 S9 [" F, `+ l* a2 V0 o
官塘广场236号铺, tel: 2174-6833 ( O7 _, K0 l$ _( T- P
专营扭蛋, 盒蛋, 合金, 盒装玩具 ( a0 O% o  B+ D
+ U) }2 @8 R' z4 _9 W
旺角 : \9 w7 m: N6 s* }6 _6 m
伟利:
. S4 S" ~; T4 G7 T& u2 ~旺角广华街一带
! ?: T  B9 b$ i0 b' ?; x# i- m6 {
千里达模型:
5 A& k' W7 p9 j旺角洗衣街127a地下
2 j" j8 T+ D, i/ c; R: [6 m4 ^7 p; F0 ^! c% f
环球模型(总店) - }0 a( |+ [5 J  n1 p( ^8 E
旺角窝打老道63号地下 ! d9 d4 k! t! A3 x/ ^7 L

& y# c4 j8 _9 O8 ^: N1 |环球模型(分店)
, Z# A0 F& m+ y6 L2 O旺角弥敦道579号地下~2楼 2 g1 f* h3 f0 k" r7 W
! ~5 V/ O$ t" c( u: @
永捷模型
6 w9 m9 m. N" k! V' [( m7 ~: @& h旺角广华街25号铺  t- ~0 e, @; X  H

. K# F: `. c3 W, v- T; n: V麒麟昇7 a/ _. f' K# e! C$ J: A
旺角先达广场3楼
' J; Q3 `: U# V) E. |+ ~9 K2 n- T4 V3 y  j+ ?! V9 s7 j. h
世纪 HOBBY& ~9 \( H+ x4 g9 `* X7 Z( f& y4 x. r* |8 [
九龙旺角亚皆老街107-111号皆旺商场地库B20-21舖- I6 @; L; q8 }/ Y" Z
电        话 : 2393 70824 D; i+ H5 J. H" J7 S

' c7 H4 L" L+ g9 L* L; E' n2 BSFX特撮玩具店3 H9 W7 P. S/ E: l( y
九龙旺角亚皆老街107-111号皆旺商场地库B25舖
7 m3 u8 q4 v; V电        话 : 9048 9993
  [; S2 N! `" W0 I4 ?/ t
5 Y7 m, {1 m. P2 \2 g& D玩具本家
; @. K9 S8 z- u; K& f+ H# O5 _九龙旺角亚皆老街107-111号皆旺商场地库B2舖8 T/ b  ], c) c9 ~

. a. S; `9 G0 o$ a3 D8 D9 L' i星宇一号 TOYS STAR( l( r3 F+ J+ ^8 k0 G
九龙旺角亚皆老街107-111号皆旺商场3楼316舖
# q* L0 z% H, C: a8 U% K# K: q电        话 : 2332 8445) ?/ l7 `% j, j

: l4 f) ~) ?/ d7 ~, `3 U1 ^* X银陞号2 O, S9 U4 L, O# W0 e3 z, ?" E  F
九龙旺角亚皆老街107-111号皆旺商场3楼306舖
& I; `6 C9 H4 U- M( @( O8 l电        话 : 2309 2391
9 [7 T8 h* S# t5 J. |, U: h* `  W  V* {$ I
大神秘, \4 F- H: d4 R8 f5 a
九龙旺角亚皆老街107-111号皆旺商场3楼309舖. D0 k+ n8 M! P, g* \. x2 E) l

5 o8 a3 |1 e  ~
# t% t! q( z, r' i( r0 Z' j4 U3 s  l' B' a( B' @
玩具助你室 $ x$ w' \% l8 S7 {5 N% M, x2 A
九龙旺角皆旺商场3楼 电话: 2322 4522 2 V* x$ A. m( Z6 y" X5 ~% z

' F7 D  `; Z7 y; K. n收藏者特区 " S+ g, H$ w, i, \+ x
九龙旺角皆旺商场2楼201号舖 电话: 6287 1732
- N) b- L( }  J* r% e( s
2 }8 u$ {; [  F2 g. zQ太廊玩具 / k0 T9 z9 ~* d
九龙旺角皆旺商场2楼202号舖 电话: 2398 7938
( V6 p! ^# Z7 u4 t. T5 N5 N
5 ~9 |  d0 o2 O; P玩具人生 5 f1 j1 h$ c. m
九龙旺角皆旺商场2楼舖 ' J2 F) ], ?- o) L. y( f

6 S  Z$ I( ?" |8 ?, O& h. G4 K合作社
2 w7 ]+ P3 h& B; t( S" W- I8 y九龙旺角皆旺商场2楼舖
/ V1 T9 ~: M; K' ^" d, Q' O
) _9 M8 V2 h" O: ~3 T大地玩具/ _  [; {5 _1 \: [  t7 m
九龙旺角亚皆老街107-111号皆旺商场2楼227舖
1 _( u& ?# a9 I6 a2 v" _8 f! d  q8 X/ b5 X1 |" N

! @+ g% r2 Q- L+ \& s大地
( ~& i' G$ b. f0 s- O6 ^; Y- b) Y九龙旺角皆旺商 场2楼号227舖 - P1 k! {7 J( A9 R' _/ r, M
5 S- E7 V, \+ L- \' Q
东京构想玩具专门店 ! I- E& h! o/ @. G- G/ n6 \
九龙旺角皆旺商场2楼207舖 电话: 2391 3169
( g- H: h% H$ ]7 }: E
# K5 a- e7 d9 I玩物一番 : n3 K6 K$ W9 F- R0 @; i0 Y
九龙旺角皆旺商场2楼229号舖 电话: 2394 3229
% i- P3 I5 g) D; v9 {* s; r1 _; s& ^3 p% K6 V
玩具助你室% q& a" z0 l, r$ k/ r6 f% W

: b) O+ J+ z$ `6 D九龙旺角亚皆老街107-111号皆旺商场3楼315舖
" S% A$ P+ d- H- L; O& i1 C; s电        话 :2322 45229 g/ v7 J* m" R" Z6 g# R! g

& E4 a: p" \; C) A# e( }  B9 w& y- S
城下町玩具屋
, _# \- M& p) B( }6 {九龙旺角皆旺商场2楼 ; @4 k4 C& \+ V
: e' L6 C& j* L2 I
TOY TOWN
) k5 x; C8 [$ W, r: I% u九龙旺角皆旺商场2楼 , v8 H: L+ f8 a8 v  R  D

6 ]) S5 f5 g: R+ s2 u世纪 HOBBY
8 Z/ w* n+ A+ L8 n1 i% M6 b九龙旺角皆旺商场地库B20-21舖 电话: 2393 7082 8 s! ]! L# g- i- J5 a3 @& N# h
3 @; [) Y3 }7 E- ]( V. q" z$ b
玩具站 6 T7 _& T" O# ^2 P/ r
九龙旺角皆旺商场地库B38舖 # q) |, ~8 f3 C; I% T- ?, M
+ y3 p0 r  C0 G+ Q& A' @' u* U
上野 2 c9 O4 N- C0 Q" I' S
九龙旺角先达商场一楼 电话: 2309 7618 # s( z- h7 C9 `, c
6 n3 D5 v. ^* p. Q. Q' O
龙之城 2 I0 j( |) I) \" {& d
九龙旺角 得宝大厦62-72号 (中旅社后面) 电话: 2391 9201
0 W: W4 o& ]' ^3 X2 O
; c2 t# j  b6 _) `9 `/ c龙之城(分店)
9 P( }% A1 y$ j# C: \2 q  b( }, e九龙旺角先达商场二楼 电话: 2391 9072
! @  B; R5 j- w& X- k3 |  ]! X! S; j; o
龙之城(分店)
" Y8 l8 |- I. z, A  G1 Z9 ?九龙兆万一楼暴shop(umovies,aunties o个班野)隔离 9 J. X+ G/ l! e* b; f6 X
4 R3 y+ M  Y( L* A+ S2 q
HANTO HOBBY
: b) U! x' q% E8 F2 q九龙旺角信和中心地下及12楼1204室 电话: 2771 0100
8 n  X& S) g' r
* a2 c* m7 k/ n( MACTION TOYS
9 _- i  O& f; z1 A九龙旺角信和中心9楼905室 电话: 2390 9843
8 D/ j2 c% U' ]* E; G5 u
8 j7 n; D' K0 b# h! k# P森创库
! |- j0 R7 t3 T! O+ ]( K- Z% U九龙旺角信和中心13楼 电话: 2384 3199 6 A0 P3 H- `$ c, t# A5 Y1 E8 J

3 G( ~7 p& v9 |9 ZCOMIX BOX * _4 F( l! E9 g5 E
九龙旺角信和中心地库B11号 电话: 2385 8202
' |  @1 ~: Q. z* }http://www.comixbox.box.hk
; b' O. j+ t6 N/ f+ i
: D9 |7 z( v! Y" I公仔佬
" r9 w, t( |* W$ ?8 w; p: \) ^7 ?; m0 b九龙 旺角旺角弥敦道101号Chic之堡商场1楼139舖
, G5 T, d* L3 A, R9 S9 c0 O$ |4 X7 f* B0 I! k
海盗船
1 V/ _' v  e9 t九龙 旺角旺角弥敦道101号Chic之堡商场2楼229舖7 [! N4 E( b/ ^, `7 I
电        话:2111 0513
" z; c8 f2 m" L1 Q" v
+ d7 t  U) U3 m5 ]+ k2 [# P! lTOYS ROAD
; \) n, j$ m8 v- s8 z0 `9 z6 Q九龙 旺角旺角弥敦道101号Chic之堡商场2楼236舖1 f4 Q1 B$ {' j, K+ T
# \: I. T6 [; D! ~
正斗玩具店
5 J+ H3 p* z& ^8 B* C' G九龙 旺角旺角弥敦道101号Chic之堡商场3楼302舖
3 \, Q2 L! O, y3 `' z电        话:2300 1309+ C3 b6 f; ~( G* W0 Q; N
# w5 [' }4 q5 U7 {% p
玩具博品
8 l8 _7 A6 S0 y% W: q" J$ v- ^九龙 旺角旺角弥敦道101号Chic之堡商场3楼345-346舖
8 J3 D  r$ F- L% V8 ]5 E) Z  {- x  F: _$ f; {" u2 \, a: x6 @9 T
魔法堂- j2 x. o: {8 G0 [! x5 Z
九龙 旺角旺角弥敦道101号Chic之堡商场3楼334舖
% s- k+ _/ N5 l5 c! d& d2 \& U. \: x/ f

  N+ z0 _! ]( x) N8 b6 ]- z復活岛0 @7 M/ }5 X3 |# c5 H- k" g: @0 Q
九龙旺角亚皆老街107-111号皆旺商场1楼103舖
5 k4 W& \0 U* H0 a( q+ F+ K+ ?; L2 n: c8 G+ o
& v: i# l" H0 g) H& k
玩具本家
: j% V# Z" }. U2 a- E: v3 t' d九龙旺角亚皆老街107-111号皆旺商场地库B2舖" T/ T" e! y/ Z  u

6 \1 E* q! G7 `/ b- \6 K2 r光碟研究所& a+ P' O! D. c% e9 n
九龙旺角亚皆老街107-111号皆旺商场2楼211铺
9 f: t0 \/ e+ r5 }5 Y9 p( V/ @' e. E
- T7 Z2 |# r: G3 R4 U9 g
玩具基地$ K3 T. E9 G+ ~6 H& X6 x
九龙 旺角旺角弥敦道101号Chic之堡商场1楼118舖# s( M! \+ u9 s5 Z
电        话:9433 7679
4 x/ I9 Y; m/ ]1 R0 O/ t& Y, q8 x- k9 e

8 v; C' g+ K# ?0 o( c3 {宇宙船 (人称贼船)
0 c% D0 W6 i, Z: H0 `九龙旺角奶路臣街19号地下 7 M4 |4 D. u5 W- J' X! j3 Z

5 A, x, a  m! c3 H1 P! l, U" Q宇宙船(分店) ) u& K2 q+ j( f; T; F
九龙旺角信和中心地库
, K) h: W, Q: c8 n' Y# a5 F- G2 S0 k- E2 g" Q* d
超人玩具 1 t1 t0 E- U' L0 V9 V6 w( Z" q8 j! A
九龙旺角西洋菜街兆万中心2楼222室 电话: 2366 2688
# @+ N4 p5 c6 Y! L$ S/ e/ ?) d0 @& J0 h& |4 I
玩具狂热 : s9 w  e# t( l" W. C  N3 A
九龙旺角西洋菜街兆万中心2楼 电话: 2388 4677 ( \- {5 J% K! n/ q1 T0 a

9 S" M, E$ ?3 F  L/ c超人玩具4 C2 U  m; }" t
九龙旺角西洋菜街1N-1S兆万中心2楼222号0 F0 u4 i1 w: e

" i; W  C2 c# y' u/ {( E# q幪面超人馆
& P7 R; W. T( u; Q0 n1 H1 ^九龙旺角西洋菜街1N-1S兆万中心1楼室
6 t7 C$ F" f9 T: Q$ [% W# m电        话: 2366 2688$ y7 z. ~  d  z2 h# g, U3 B. Z
& E" J4 V% t6 G
玩具之森
# k& @6 t% G" D九龙旺角西洋菜街1N-1S兆万中心地库1层109号7 z" c. }8 C* c- i- g
) |/ Z3 C! ]' H+ [' b+ N4 S0 k# m

' R& W5 K% B0 M- B) U$ j  _! \) U5 h. l- l
PATCH WORK % _2 l7 o% J/ [$ Q* ?
九龙旺角西洋菜街兆万中心2楼205室 电话: 2771 9911
- A: s3 o3 v" u% J0 L' P3 Z( |! s5 w; x, R) ?( t
蚂蚁俱乐部
7 w, f0 |9 B4 n: e九龙旺角西洋菜街兆万中心1楼104室 电话: 2390 6531 8 C5 I! @- i9 ]' r

5 b" R' G9 @( h" S, C7 O# k童梦
7 U, F# O9 ?, p九龙旺角西洋菜街南兆万中心地库B202 电话: 2770 9050
5 W5 e& ~' l" V* X1 U% `2 r
2 T: w  D) ?1 w- Y( D忆 Missing U Co
% D; P; m. Y4 }- H: w! J9 Y九龙旺角西洋菜街南兆万中心地库B217 电话: 2770 7420 2 D/ L. |5 b7 r& y* d% n3 X& w& ?

6 m5 e7 ]- {: F# ?( H怪兽房 7 D+ P& _) ^# p6 c
九龙旺角西洋菜街南兆万中心地库B218 电话: 2783 9700
: Q0 x2 h0 g; m% K6 U8 n
# _9 E* x  X& z8 _8 C) v9 z怀屋
2 h# Z% [7 m& n4 n! L3 I九龙旺角西洋菜街南兆万中心地库B207 电话: 2384 6778* {7 C4 b9 b& ~! _; S
% Z/ X3 q  W% L
超新星
+ \& ?1 F" }- W; q! ~8 s九龙旺角西洋菜街1N-1S兆万中心地库2层B211A室
0 ~9 m- V" m# D/ e/ }" ?8 T电        话: 3586 0329
4 G6 s/ P! z3 K) u( V& r) y5 E: U
Play House
5 T- ^% ~) z9 X九龙旺角西洋菜街1N-1S兆万中心地库2层B206号
7 w) S/ w+ `; k  r+ _& ?2 s5 j电        话: 3571 9817
7 d  U8 A& A' K5 ^* ]2 Z
, K& @3 ]% \$ H. i, j- C$ `1 X# i' I4 q: ^+ r5 D+ `8 Q8 A1 x5 Z
- d6 N( f% A6 N6 R% V$ ^$ D
·怀古角
7 U. K; X, M* `! z- V九龙油麻地in's point 2楼 电话: 2359 4918 % M# \/ D1 Z/ U/ V0 j7 p% V6 h
http://www.toyshot.com.hk
3 T' ~& r# d0 g7 r. w& p
; K, ], n; I4 W8 `0 P
2 x3 I. p5 x: j' }. D& C
' H6 Y4 a3 [( V环球 Hobby 馆
' ]) u! b- I- i. v' e九龙旺角弥敦道579号- J& n+ m" V1 h! Z5 G+ @
电        话 :2771 1930/ e6 b0 K6 y! a9 E

/ `+ I$ ~3 g' O, ?8 [) X' V) [0 y* u: @- h
东京构想 % W5 t0 \$ c6 i) D7 n/ Y9 J( e0 p
皆旺
6 U: t7 g. q) K; [http://www.playingstuff.com/ ) O; o  p' @. Q; x) @; ?1 _, t

5 J6 M3 G# V* W; P* ]GUNNER TOYS & MODEL 砲兵模型玩具 4 R5 n; I7 B! y; T% W
旺角广华街3号百利达广场13号地铺 电话: 2782 2007
0 I) q% K2 T% k& e5 o, D6 u营业时间 : 3:30p.m.~1:30 a.m. ( MON ~ FRI) / 7 \8 W! Q& O3 Z
1:00 p.m.~1:00 a.m. (SAT & SUN).
! X* [* k& ~. N6 f. N4 Z7 [9 j, Y专营各式模型玩具枪 , wargame及军警用品 , 特设二手买卖 .
8 H5 g* {4 Z6 E0 I6 i. P) o. j# }' z/ C# s
广荣兴玩具 / m0 L( {# O5 y2 R% U+ }
长沙湾元洲街三百多号(元洲?h对面) 6 b$ I9 ?: x# u$ O

" l- j" o) v  L# g# m深水捗
& O+ C5 x9 U( v$ C福利模型: 8 ]" H: S" R9 q5 @
九龙元洲街66A地下,近钦洲街同元洲街效界,对面有间绿林甜品 (好平)
3 V  O' h! ^5 F. f- Q1 k- ?
$ m# z3 S& U' a兆利隆模型:
8 N5 h. U1 x- L6 E. w深水捗荔枝角道342号地下
4 Z$ a- p( K2 E& `$ u3 \% w0 S      9 y2 P( N( p7 r' b3 m8 P
三和模型: " j* W8 x. G( F* i/ X
深水捗荔枝角道331号地下
0 |; |+ n/ G( `0 b2 [2 f! D  v, ]- O, V3 z6 c; I* M
玩具星
5 \% L" e: L( k1 N& e  Z* \深水埔 南昌街 与 福华街 交界
/ Z* W! W: ?/ |0 `5 v6 r: C, |0 I3 c; {& M. S

7 M/ p8 m5 [. ~# ~3 {$ z长沙湾
9 Y% N1 ^' [! o8 O* G9 w5 q828模型
/ w! X) G! X+ Q# m1 Q" f4 ~6 f长沙湾天悦广场B11铺 6 P( X* l- Q3 {7 [

; L; M, M+ J# G( {/ w. K7 Z钻石山: + `5 F3 y/ t0 a$ x! p' r
环球模型(分店)
  B' U  k9 _0 M, R% E钻石山荷里活广场3楼381~382舖
8 z; e: V% T3 g8 x* I: p
8 @" z/ Q& l, ^' P# k2 y; t' P( b乐富 , M, I" e, [6 n8 E" z
福星 ( `% g2 J. {4 @' C$ u
乐富中心第一期S22号舖 ) Q: L9 A) G/ z# ?: G
6 \/ Y2 ^3 ]6 e1 y
唯美店
/ z9 R0 h$ c- C乐富中心S11A(有小小玩具买)
+ I# H; B. n. p+ `% K. d. l2 G0 B' V# {& d3 n' z2 _
艷霞
7 P3 g8 M  w, p" }7 `* ~- C乐富中心第一期T59号
8 ^2 b  g1 ]% r* a) e+ g8 u2 A* r8 a" Y" m( e
石硖尾 , X& o$ @+ L0 X3 e0 W2 y
宇宙玩具模型:
) [$ N, J5 _, c$ a8 ^石硖尾窝仔街103号地铺,在石硖尾街近窝仔街果面
  F: P3 t: v3 u6 i. p
# M5 P  y. Z- M& D红磡 + f+ {  N8 U( x; O# W* D
奇趣天地: ; `2 h7 I2 B: \2 P  u$ c# j; V& V
九龙红磡黄埔花园金柏苑商场五号地下玩具部
( u& P4 t; G+ ]  ?1 |" ihttp://www.wonderland.com.hk/
& N$ g: Q- a& G' t9 O- ?( a9 a1 D! T) k9 [4 U$ _- ~/ C
HKgiftnet: % @" h! W3 I& T* k- f, ]
九龙红磡黄埔花园十二期家居庭地库 * W# }; ?" l6 g
http://www.hkgiftnet.com
4 t. `- g) F6 _+ g2 I$ {5 R% q1 X) a$ S5 M/ a5 l
TOYSTORE
" i% \2 K' z) r" ^- ~九龙红磡108商场(在红磡市政街市后面)
0 [. Y  L3 i2 e; C2 G7 @
: D# \" K5 a. [6 U# m, B8 o油麻地
5 ^8 B. r  Z9 P- B" ~# k! [双星模型专门店:   x3 K: m8 |5 _* [1 [
油麻地东方街5号地下
! R5 f$ T9 ?1 |  p% J9 d( S2 \$ n5 ]5 i( p& H) r
何文田
9 s/ ]4 e* D) E  }1 ?+ a# W. o银冠模型玩具 2 W* d4 K/ P3 ]: k9 W# d
九龙何文田爱民村商场2楼13A 电话: 2713 9777 ' T, Y7 E  w2 A: U

- o4 P- j. q8 Q  M维胜玩具
/ r6 N5 ?9 C1 w) Z4 H; \. O/ J. I九龙何文田爱民村商场地下G21A 电话: 2713 5080
! [% v, ^+ e4 g7 T/ k: _- s& X4 U+ V
6 e9 f3 T& G% f) T5 O% V尖沙咀
* I7 |% Q& m4 Y3 w  Y0 s$ qTOY II R # M3 L: y, s+ P) f" c5 H+ g, r
电话: 223 6833 " \# a3 f- o9 |' s  g  q( L4 w
http://www.toy2r.com
3 N4 h6 d: Q' X% ]6 t; E( B* u+ C* d' S7 T8 s1 l( i
佐敦
" \  l$ _# _' M! f7 k8 t% t鸿兴玩具(分店)
7 H& n: W* R- S1 V/ x5 [+ u九龙佐敦庇利金街21号地下铺 电话: 2199 7159 2 H) \8 |$ H* A: K% H: o0 ^& n# p

( u- D6 L' u2 i1 p9 s4 W/ _7 P/ p蓝田 , v& P5 i  @; N0 U
动画干线
( b- a4 Q1 C7 m( v8 @- o' B8 ?5 U( D蓝田汇景商场52铺(官塘店的分店)
. S, R' }# h9 j2 [3 @
' C( T! K) z" \" ^3 Q汇趣
1 ^! ~( k1 x) {0 f& l4 z蓝田汇景商场XXX铺, tel: 2174-5288
1 W0 D+ X% n9 l# R" Y, L$ _' x- @专营扭蛋, 盒蛋, 合金;
& I+ F- j7 h3 M1 M3 C
/ p$ i; e7 Z2 Y; U世纪模型
( ]& h/ x/ E5 |/ j3 y2 k蓝田汇景商场53铺, tel: 2346-2922
, W$ }$ _, v! m5 {8 u0 ~专营扭蛋, 盒蛋, 合金; 以扭蛋盒蛋而言, 价钱比旺角大场平十至廿蚊, 且少炒价蚊, 且少炒价/ t, e  R& W/ Q3 N% h
新界区
! V3 `$ w9 E) c% E1 v" H+ H! Z8 ?! i2 l, |
荃湾 ' o2 C. e& I' o3 ]
收藏家 ' Y1 F4 d# o& b) t! @2 z
荃湾青山道215号华建楼2楼A 电话: 2409 6288
6 S+ F7 Q  V5 @) k; Ahttp://www.toyslimit.com.hk # ~( \5 {/ L# F- S' h' v
梦想玩具馆
7 }0 @" d4 i% a7 N. I4 `荃湾青山道459-469号华力工业大厦五字B/C室 电话: 2412 3688 ! Q* b; M: T% H8 ~# `( o
9 d0 f  W% B  ^$ o. f  d
葵芳
) u: `- P5 i5 p3 I0 ?" X  MJ.Jshop 8 Y3 O) W7 [) ]$ J& L# }
新界葵芳葵涌广场3楼 3136号舖 * u1 o6 `* t( n4 X' s( `- K
( H5 Z/ I4 _$ x, y0 D
C&G
7 N# b; Y1 c. G8 e% t葵芳葵涌广场二楼C159
) x/ Z' c2 A6 d0 n! E  [4 g( `中华电力对面& K' ~+ c: y4 W: m- w

/ T- U. F& [) V1 I; R9 h" T/ I4 S1 u; ^7 ]- p# d7 J6 c
屯门
* N: K3 a" t' f6 _' R9 P7 u8 u: i4 W长颈鹿
/ @# N5 G# q! L" u2 w/ z) u$ Z屯门利宝商场1楼' I" \, d, \/ k7 e! ?
玩具丸
- f) \9 j8 l% u) F屯门利宝商场1楼24号舖 ( G0 J( O8 T7 v5 n+ y$ r1 [; O! }
% C8 |" T6 t/ Q- J
大围 5 }- y) O& i+ _
美嘉玩具 $ }. d# R: c" i. M
大围金禧商场121-122号 电话: 2605 8061
1 e2 z; c# k6 H( g5 l$ ~  @' n9 m/ [$ {. \) h
大埔/ j8 [7 N/ |# Z9 q
丽达( Z9 o4 W# t; ~/ M8 x
大埔广场2楼. `% m4 S* b+ Q" b* ~
东京 % p: x9 W1 A* V  M2 u, N
大埔广场2楼A49 * f, W' d) z1 n5 |- r$ ]
. L# p9 Y2 l( C6 n) x  g6 A3 ^
上水
6 r% h* u* {* b7 @$ M/ S6 D1003模型 / V2 ]. H6 w( v) Y) I4 r+ d" Y$ n
上水龙丰商场二楼8B 电话: 2639 9802
7 D4 {7 b, \5 |: z0 @8 t3 i: B1 c" ^. W/ d4 }  a# J) F& P! c
联合兴玩具店 , T- m% o# X8 [  b+ W( Q" V7 f2 I: o
上水彩园村商场
- S) {- T0 S" X* N
" D+ v  ]0 j* _& h( H! P* r粉岭) v# B4 J: T* n
军曹
+ P% G3 a) v! d" Q2 p* v' |) P& J, X粉岭中心地下大众乐对面* n* V* K; k5 w
' P. r$ n4 J% _; k5 }" y! M5 U/ j
粉岭中心206,231,245号铺位
# \6 i# V* p7 X5 J! I: Q" d! n, i$ g: l5 R% R% I2 J& e
有慧安园' q3 P. @3 l# u
名:弘利模型
; O. s9 r6 C3 Z/ T特点:所有模型都被格价, g# G+ `# w7 y) [0 `
买时可检查件〔久唔久〕
6 ]5 V6 S- l' a. t8 ^〔唔久〕可换# X$ V* x2 C5 D  Z' H  b, F" m
好专业+ k- _% f3 y( N; I4 I

* I' t6 Q8 {! D
9 t8 E# y& b. l8 Y5 {
1 |0 A8 ?9 A' C6 Q' |3 o* `6 k6 h宝琳新都城一期商场262, tel: 2191-1538 , n! |; x% o# N0 l, C9 d1 F
专营模型, 扭蛋, 合金, 少量盒蛋, 价钱中上 % E4 t" W5 r* z& ~8 u
+ t0 u, j* K9 @7 E8 X% \& n+ e
Comic Hunter
4 a' ~- o$ o( i) E, X1 n7 i宝琳新都城三期商场110号
) R$ I5 V( L; V  \2 [" _) D& V; ]. n9 @9 \
奇趣天地~~(新开) ! s" s6 w% {# f6 S
宝琳新都城三期商场244号 8 T1 B5 M. p1 Y6 O
主打模型合金盒旦, 新开张, 购物满$50九折
帖内广告出租中!468x60
发表于 2007-3-11 22:13:57 | 显示全部楼层
好及时既一帖~
" Y5 v8 I: X: @# z' T: ?正打算五一落香港~
回复

使用道具 举报

发表于 2007-3-12 00:30:18 | 显示全部楼层
旺角啲玩具贵到死,虽然多铺头,但好难买得落手
回复

使用道具 举报

发表于 2007-3-12 12:27:13 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享啊!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2007-3-12 12:36:56 | 显示全部楼层
谢谢楼主了!
* Q3 ?7 Z9 p2 U6 W  w3 J下次去HK可作参考~~~~
回复

使用道具 举报

发表于 2007-3-12 23:07:06 | 显示全部楼层
有机会去香港的话肯定去~
回复

使用道具 举报

发表于 2007-3-14 12:45:11 | 显示全部楼层
本人全都去过, 我的心得是如要买扭蛋及模型.
4 y" b% ^- y' P1 I/ s  n, G9 p最.....便宜都是屯门 : Q) b! I( H/ p
屯门利宝商场1楼, 不是长颈鹿, 是傍边的小店,
' Y; q' s1 ]& L' A: ~7 [那裹最新和最旧的扭蛋都有, 不过款式最全的店子要六时才开.2 H5 R* |( I& v/ F5 u# ?
有机会来香港可去此处, 有意想不到收获.[em01][em01]
回复

使用道具 举报

发表于 2007-3-16 00:20:50 | 显示全部楼层
好棒的資料呀~有機會去香港可以參考參考~
回复

使用道具 举报

发表于 2007-3-17 11:23:46 | 显示全部楼层
250x250帖内广告出租
好全啊,不过要警告大家表去UML好象是环球买玩具,比外面贵起码三四十蚊。
回复

使用道具 举报

发表于 2007-4-22 14:24:29 | 显示全部楼层
谢谢楼主既情报
回复

使用道具 举报

发表于 2007-4-23 00:23:12 | 显示全部楼层
小弟也正想考慮到香港去~發現這帖真是寶呀~
回复

使用道具 举报

发表于 2007-4-23 00:57:51 | 显示全部楼层
旺角D野真的系唔平. 3 y5 ]6 |' G5 d% o% [' `

- N# y, R9 V& F5 Y  g除左大掉价的野除外.
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 註冊帳號

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|特摄联盟

GMT+8, 2019-8-25 02:57 AM

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表